Krok 5 - Postupný přechod na dálkové odečty

Nasazení technologie dálkových odečtů by měl být postupný a promyšlený proces. Je několik základních strategií. První z nich je osazování vodoměrů v závislosti na množství z nich odebrané vody. V této strategii je možné dálkově odečítat při osazení 40 procent vodoměrů až 80 procent veškeré odebrané vody. Druhou možnou strategií je postupné osazování dálkových odečtů na základě přirozené obměny stávajících vodoměrů. To znamená, že při výměně nového vodoměru dochází současně k osazení Vysílače pro dálkový odečet. Samozřejmě strategie je možné kombinovat ve vazbě na rozhodnutí klienta.