Krok 4 - Realizujte pilotní projekt

Doporučujeme ověřit fungování technologie dálkových odečtů na pilotním projektu. Počet vodoměrů pro pilotní projekt není omezen. Důležité je vybrat vodoměry s pulsním či indukčním výstupem. Vhodné je osadit alespoň 20 vodoměrů. Lokalita by měla být vybrána v souladu s krokem 2 - Ověření dostupnosti IoT sítě. Instalaci Vysílačů může udělat vyškolený personál klienta, případně pracovníci IoT.water. Kromě ověření funkčnosti technologie, je cílem pilotního projektu i ověření funkčnosti práce s daty s ohledem na rozhodnutí klienta o využití existujících informačních systémů (IS). Pilotní projekt probíhá dle dohody 3-6 měsíců. Na základě výsledků z pilotního projektu má klient veškeré informace k rozhodnutí o zavedení systému dálkových odečtů v rámci své působnosti. Rádi Vám připravíme nezávislou nabídku - jednoduše vyplňte Formulář pro pilotní projekty.