Krok 3 - Popište vaše informační systémy (IS)

Pro úspěšnou implementaci a efektivní využívání dálkových odečtů a všech souvisejících výhod je nutné mít přehled o všech informačních systémech, které jsou využívány pro správu odběratelů, fakturaci a technickou správu vodoměrů. Velmi často se jedná o zákaznický informační systém (ZIS) a technický informační systém (TIS). V případě, že máme přesnou specifikaci IS vaší organizace, jsme schopni na míru připravit nabídku pro úspěšnou implementaci komplexního řešení. Současně je možné si objednat serverovou instalaci databáze pro získávání strukturovaných dat z odečtů a veškeré další SW řešení dělat vlastními silami či pomocí třetích stran.