Krok 2 - Ověřte dostupnost a kvalitu signálu IoT sítí

Před investicí do technologie dálkových odečtů doporučujeme ověřit dostupnost a kvalitu signálu IoT sítí v zamýšlené lokalitě. Prvotní informaci o dostupnosti sítě je možné získat z map pokrytí dostupných na webových stránkách operátora sítě SIGFOX společnosti SimpleCell (www.simplecell.eu). Před realizací pilotního projektu doporučujeme ověřit kvalitu signálu na místě. Samozřejmě je možné IoT síť v dané lokalitě vybudovat ve standardu LoRa. Obě služby jsme schopni pro vás zajistit. Dálkové odečty vodoměrů jsme schopni realizovat kdekoliv. Vždy je to jen otázka ekonomické úvahy o návratnosti dané investice.